Agnė Žvikaitė

Psichologė | Kandidatė į psichoterapeutus

Psichologija man yra ne tik profesija, bet ir gyvenimo pašaukimas. Jau būdama 13 metų žinojau, kad būsiu psichologė ir padėsiu žmonėms sunkumuose. Šis polinkis niekur nedingo ir savo gyvenimo be psichologijos man įsivaizduoti sunku.

Tikiu, kad kiekvienam žmogui galima padėti, kad ir kokioje sunkioje situacijoje jis bebūtų. Kiekvienas turi tam resursų. Konsultacijose mes ieškome ir ugdome tuos resursus, kurie padėtų ne tik spręsti problemas, bet ir kurti prasmingą bei pilnavertį gyvenimą.

Be psichologijos labai vertinu artimuosius bei ryšį su žmonėmis. Man yra svarbu asmeninis augimas ir harmonija. Labai mėgstu aktyvų laisvalaikį gamtoje, vandenyje, kalnuose ir kitose netikėtose vietose.

Apie mane

Baigiau sveikatos psichologijos magistro studijas. Nuo 2018 metų studijuoju podiplominėje LSMU Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos programoje. Kognityvinė elgesio terapija - tai šiuolaikinės psichoterapijos kryptis, bene labiausiai ištyrinėta ir pagrįsta moksliniais tyrimais

Pagal kognityvinį (mąstymo) ir elgesio modelį, mūsų gyvenimas susideda ne tik iš įvykių, kurie mums nutinka, bet ir iš to, ką mes apie tuos įvykius galvojame, kaip dėl to jaučiamės ir kaip dėl jų elgiamės. Konsultacijų metu mes tyrinėjame šiuos aspektus ir priežastis, dėl kurių būtent tokia reakcija susiformuoja. Terapijoje ne tik kalbamės, bet ir aktyviai planuojam bei vykdom įvairius elgesio pokyčius, kurie skatina ir esamos situacijos pokyčius.

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl mąstymo, jautimo ar elgesio pasikartojimo, kuris skiriasi nuo kultūroje priimtų normų ir yra susijęs su asmeninio ir socialinio funkcionavimo sunkumais (pav. narcisizmas, antisocialumas, ekscentriškumas, ribinis asmenybės sutrikimas) ir pan.

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

supažindina su naudojamomis gydymo technikomis ir padeda įveikti baimę, nerimą, paniką susijusią su konkrečiomis fobijomis (pav. aukščio ar viešo kalbėjimo baimė, klaustrofobija ir kt.) ir pan.

padeda ugdyti dėmesio, įsiminimo bei susitelkimo į esamą momentą (į savo jausmus, mintis, elgesį ir aplinką) įgūdžius; konsultuoja dėl kvėpavimo, vizualizacijų ir meditacijos priemonių naudojimo ir pan.

konsultuoja asmeninio ir profesinio augimo srityje, asmeninio gyvenimo ir karjeros suderinamumo klausimais; padeda išsiaiškinti tikslus, vertybes, asmenines savybes, stiprybes, gebėjimus ir pan.

konsultuoja dėl atsirandančių pokyčių nuotaikoje, emocijose, santykiuose, karjeroje, kurie atsiranda sužinojus diagnozę ar sergant; gyvenimo būdo ir medikamentų/ procedūrų naudojimo suderinimas;  kurie atsiranda sužinojus diagnozę ir pan.

padeda susitvarkyti su mintimis, jausmais ir elgesiu, kurie kyla dėl lėtinio skausmo; sudaromas individualus elgsenos planas, kuris gali apimti relaksacijos technikas, senų įsitikinimų apie skausmą  ar gyvenimo būdo keitimą, siekiant geriau susidoroti su skausmu ir pan.

padeda ieškoti būdų, kaip pagerinti miego įpročius, išmokstant atsipalaidavimo, stresorių valdymo, nerimos mažinimo metodų; padeda sukurti sveiką miego higieną ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

padeda sumažinti nepageidaujamas, įkyrias mintis, vaizdinius ar impulsus, palaipsniu ugdant komfortą ir pasitikėjimą savimi, susiduriant su sunkiomis baimėmis, mintimis ir emocijomis.

konsultuoja dėl atsirandančio nerimo, streso, savikritikos ar atidėliojimo kylančio dėl per didelių išsikeltų sau lūkesčių ir neigiamo lyginimo savęs su kitais.

konsultuoja dėl įvykusių pavojingų ar bauginančių įvykių (nelaimingi atsitikimai; fizinis, emocinis, seksualinis smurtas; patyčios; stichinės nelaimės ir kt.), ir pasireiškiančių sutrikimo požymių; padeda atsitraukti nuo minčių apie traumavusį įvykį bei įveikti pasireiškiančius sutrikimo požymius ir pan.

konsultuoja dėl pasireiškiančio staigaus pykčio ir pasipiktinimo protrūkių asmeniniame ir darbo aplinkoje; padeda ugdyti pykčio valdymą ir pan.

konsultuoja dėl savo kūno žalojimo (pav. pjaustymo, deginimo, braižymo, mušimo ir kt.); padeda identifikuoti ir tvarkyti žalojimą sukeliančias priežastis ir ugdyti emocijų bei kančios valdymo įgūdžius ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja asmenis, kurie susiduria su mintimis apie savižudybę dėl įvairių priežasčių (pav. nesėkmingi asmeniniai santykiai, sielvartas, medicininė liga ir kt.); padeda išsiaiškinti pagrindines priežastis, kurios sukelia elgesį/mintis apie savižudybę ir paruošti gydymo planą. Taip pat, konsultuoja ir savižudžių šeimos narius.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

konsultuoja dėl valgymo sutrikimų, tokių kaip: anoreksija, bulimija, persivalgymas, kūno įvaizdžio vertinimas ir kt.; padeda kontroliuoti nesveikus valgymo įpročius, įsitikinimus bei elgesį ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Dėmesingu įsisąmoninimu grįsta kognityvinė terapija
Į sprendimus orientuota terapija
Kognityvinė elgesio terapija
Organizacinė ir darbo psichologija

Priėmimo ir įsipareigojimo terapija
Schemų terapija
Sveikatos psichologija

Straipsnių ir mokslinių darbų publikacijos:

komanda

Kaip suburti žmones į vieningai dirbančią komandą?

Organizacijos kultūra stipri, kai jos nariai geba gerai komunikuoti, suprasti savo vaidmenį, dėl ko yra pasamdyti dirbti šį darbą. Taip pat prisiima atsakomybę už savo indėlį į darbą bei komandą, suvokia įmonės viziją, pasitiki komandos nariais, geba pripažinti savo klaidas ir pan.