Alina Butkevičienė

Psichologė

Gyvenimas gražus ir mes jame gražūs. Kartais mus aplanko sunkumai. Juos neabejotinai gebame įveikti, tačiau pristingame pagalbos, užuojautos ir supratimo. Esu pasiruošusi kartu su Jumis įveikti sunkumus, palaikyti siekiant užsibrėžtų tikslų ir džiaugtis pasiekimais. Norėčiau suprasti pasaulį taip, kaip Jūs jį suprantate. Norėčiau padėti Jums ir Jūsų artimiesiems atrasti naujus būdus, padedančius sėkmingiau tvarkytis su sudėtingomis gyvenimo situacijomis bei traumuojančiais išgyvenimais. Kartu mums bus saugiau, patikimiau ir lengviau.

Apie mane

Kai buvau vienuoliktoke, klasės auklėtoja manęs paklausė, kuo norėčiau dirbti ateityje? Atsakiau – psichologe vaikų globos namuose. Tačiau, savo norą išpildžiau tik po 22 metų. Kelionėje psichologės specialybės link, baigiau Vilniaus kolegiją, dirbau prekybos bei nekilnojamojo turto srityse, įgijau nuostabios bei vertingos bendravimo, bendradarbiavimo bei konfliktų sprendimo patirties, išlavinau įgūdį klausyti bei girdėti, matyti bei suprasti, suvokti bei įsisąmoninti tiek tiesiogiai, tiek „tarp eilučių“ skleidžiamą informaciją ir 2004- tais aiškiai pajutau, kad esu pakankamai subrendusi kardinaliai pakeisti savo profesinį kelią psichologijos mokslo link. Prieš stojant į universitetą išlaikiau valstybinį istorijos egzaminą, kuris buvo tuo metu būtinas ir nuo 2005 metų psichologija tapo neatskiriama mano gyvenimo dalimi. Šiuo metu dirbu psichologe Vilniuje, vaikų globos namuose, vairavimo mokykloje bei konsultuoju InMedica Alfa klinikoje. Mėgstu savo darbą, jaučiuosi patenkinta teikdama pagalbą ir esu dėkinga kiekvienam savo klientui, suteikiančiam man galimybe augti kartu su juo.

Konsultavimo / terapijos sritys:

konsultuoja dėl adaptacijos mokymosi įstaigoje; asmeninio ir akademinio gyvenimo būdo suderinamumo; mokymosi proceso atidėliojimo, vengimo mokytis ar norimo rezultato nepasiekimo ir pan.

padeda aiškintis praktikas susijusias su būties prasmės, vertybių ar laimės suvokimu, asmens vidine harmonija ir teigiamu santykiu su pasauliu.

padeda aiškintis gyvenimo tikslą ir prasmę, susijusią su “savo kelio” ieškojimu, susidūrus su egzistenciniu nerimu, baime ir beprasmiškumu.

padeda ugdyti dėmesio, įsiminimo bei susitelkimo į esamą momentą (į savo jausmus, mintis, elgesį ir aplinką) įgūdžius; konsultuoja dėl kvėpavimo, vizualizacijų ir meditacijos priemonių naudojimo ir pan.

parama sprendžiant atsirandančius iššūkius prieš įvaikinimą ir po jo (pav. šeimos dinamika, prieraišumas, elgesys, saugumas ir t.t.); sąveika su biologine šeima ir pan.

aptariama rasinės, kultūrinės ir etninės sąsajos su šeimos kilme ir asmens tapatybe; įvairių kultūrų bei etninių grupių mąstymo ir elgesio panašumai bei skirtumai ir pan.

konsultuojama dėl prisitaikymo prie naujos aplinkos ir skirtingos kultūros; streso ar liūdesio valdymo, kuris kyla dėl išsiskyrimo su pažįstamomis vietomis ar žmonėmis ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja šeimas ir moteris nėštumo metu ar po gimdymo, pogimdyminės depresijos, persileidimo ir kt. klausimais.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

padeda susidoroti su emocijomis, jausmais atsirandančiais dėl vaisingumo problemų.

konsultuoja dėl atsirandančio nerimo, streso, savikritikos ar atidėliojimo kylančio dėl per didelių išsikeltų sau lūkesčių ir neigiamo lyginimo savęs su kitais.

konsultuoja dėl priklausomybių (išskyrus svaiginančių ir narkotinių medžiagų vartojimo, bei azartinių žaidimų) poveikio fizinei ir emocinei sveikatai; padeda sumažinti nepageidaujamą elgesį (pav. lošimas, apsipirkimas ir kt.) bei su priklausomybių nutraukimo keliamais iššūkiais (pav. emocinis diskomfortas, psichologinė ar fizinė kančia ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl pasireiškiančio staigaus pykčio ir pasipiktinimo protrūkių asmeniniame ir darbo aplinkoje; padeda ugdyti pykčio valdymą ir pan.

konsultuoja asmenis ir jų artimuosius diskriminacijos, priespaudos, romantinės - seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ir kitomis temomis; teikia palaikymą tranzicijos metu; padeda su tarpasmeniniais santykiais, šeimos bei kultūriniais iššūkiais ir pan.

konsultuoja dėl savo kūno žalojimo (pav. pjaustymo, deginimo, braižymo, mušimo ir kt.); padeda identifikuoti ir tvarkyti žalojimą sukeliančias priežastis ir ugdyti emocijų bei kančios valdymo įgūdžius ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

padeda seksualinės prievartos ir išpuolius išgyvenusiems asmenims, saugumu, geros savijautos ir sveikatos klausimais ir pan.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja fizinio, seksualinio emocinio, psichologinio ir finansinio smurto/prievartos klausimais ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

padeda tėvams kurti ir įgyvendinti strategijas, padedančias įveikti stresą ir spręsti iššūkius, kylančius dėl vaikų auginimo, vystymosi, adaptacijos, jų palaikymo ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Asmenybės psichologija Eismo psichologija Lyginamoji psichologija Pedagoginė psichologija

Raidos psichologija Religijos psichologija Šeimos psichologija Socialinė psichologija

Tarpkultūrinė psichologija Humanistinė psichologija Egzistencinė psichologija Pozityvioji psichologija

Išsilavinimas ir patirtis:

  • Psichologijos (vystymosi šakos) magistro laipsnis
    Lietuvos edukologijos universitetas | 2009 - 2012
  • Psichologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
    Vilniaus pedagoginis universitetas | 2005 - 2009

Kvalifikacijos kėlimo kursai ir seminarai:

Straipsnių ir mokslinių darbų publikacijos:

Epsichologija-logo

Prenumeruokite naujienlaiškį.