Dr. Giedrė Bulotienė

Psichoterapeutė | Psichiatrė | Supervizorė

Esu gydytoja psichiatrė, Jungiškosios krypties psichoanalitikė. Su Jungo analitine psichologija susipažinau paauglystėje. Iš pradžių susidomėjau Jungo psichologiniais tipais. Vėliau studijuodama C. G. Jungo Institute Kiusnachte, ėmiau gilintis į Jungo archetipų teoriją. Esu parengusi keletą šios krypties publikacijų.

Kaip psichiatrė, daug metų konsultuoju onkologinius pacientus. Apgyniau daktaro disertaciją psichoonkologijos srityje.

Apie mane

Apie Karlą Gustavą Jungą pirmą kartą sužinojau paauglystėje, kai perskaičiau jo knygą apie psichologinius tipus. Susidomėjimas Jungo idėjomis jau vėliau, tapus psichiatre, mane paskatino pasirinkti analitinės psichologijos studijas, dėl ko niekada nesigailėjau. Jungiškąją Savasties (Self) skleidimosi žmoguje idėją laikau kertiniu psichoterapijos aspektu.

Džiaugiuosi, kad tęstinių analitinių studijų metu turėjau didžiulę galimybę semtis patirties iš Šveicarijos Jungiškosios krypties analitikų. Iki šiol tobulintis vykstu į K G Jungo institutą Kiusnachte, taip pat dalyvauju tęstinėje tarptautinėje Jungo supervizorių grupėje.

Konsultavimo metu įdomiausia stebėti, kaip užsimezgus ryšiui su pacientu, palaipsniui atsiskleidžia vis daugiau jo vidinių savybių. Emocinio pasikrovimo šaltiniu man labiausiai tarnauja dailė ir muzika. Mėgstu operą ir kino filmus. Viena iš didžiausių vertybių laikau žmogiškuosius santykius.

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl mąstymo, jautimo ar elgesio pasikartojimo, kuris skiriasi nuo kultūroje priimtų normų ir yra susijęs su asmeninio ir socialinio funkcionavimo sunkumais (pav. narcisizmas, antisocialumas, ekscentriškumas, ribinis asmenybės sutrikimas) ir pan.

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

padeda aiškintis praktikas susijusias su būties prasmės, vertybių ar laimės suvokimu, asmens vidine harmonija ir teigiamu santykiu su pasauliu.

padeda aiškintis gyvenimo tikslą ir prasmę, susijusią su “savo kelio” ieškojimu, susidūrus su egzistenciniu nerimu, baime ir beprasmiškumu.

aptariama rasinės, kultūrinės ir etninės sąsajos su šeimos kilme ir asmens tapatybe; įvairių kultūrų bei etninių grupių mąstymo ir elgesio panašumai bei skirtumai ir pan.

konsultuoja dėl atsirandančių pokyčių nuotaikoje, emocijose, santykiuose, karjeroje, kurie atsiranda sužinojus diagnozę ar sergant; gyvenimo būdo ir medikamentų/ procedūrų naudojimo suderinimas;  kurie atsiranda sužinojus diagnozę ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

konsultuoja dėl įvykusių pavojingų ar bauginančių įvykių (nelaimingi atsitikimai; fizinis, emocinis, seksualinis smurtas; patyčios; stichinės nelaimės ir kt.), ir pasireiškiančių sutrikimo požymių; padeda atsitraukti nuo minčių apie traumavusį įvykį bei įveikti pasireiškiančius sutrikimo požymius ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Į prasmę orientuota terapija
Jungiškosios krypties psichoanalizė
Jungo analitinė psichologija
Psichoonkologija

Epsichologija-logo

Prenumeruokite naujienlaiškį.