Jurgita Stasiukynienė

Psichologė | Psichoanalitinės psichoterapijos kandidatė

Mano tikslas– padėti Jums atrasti/susigrąžinti vidinę ramybę ir pasitenkinimą savo gyvenimu, susitaikyti bei prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Kiekvienam tai gali būti skirtingi dalykai. Kartu mėgintume atrasti, kas tai būtų Jums.

Konsultuoju suaugusiuosius, patiriančius įvairaus pobūdžio sunkumus: nerimą, įtampą, padidėjusį dirglumą ar užsitęsusį liūdesį, esant sunkumams kasdienybėje, darbe ar tarpasmeniniuose santykiuose. Pagarbiai ir jautriai žiūriu į Jūsų išsakomus skundus, asmeninius išgyvenimus bei rūpesčius. Atsakingai laikausi psichologams taikomų konfidencialumo principų bei psichoogų etikos kodekso.

Apie mane

Esu klinikinė psichologė. Vertingos ir įvairiapusiškos patirties įgijau VUL Santaros klinikose (2006-2019m.). Dirbdama medicinos psichologe, turėjau galimybę sutikti ir dirbti su gausybe skirtingų žmonių tiek amžiumi, tiek gyvenimo būdu, patirtimi, lūkesčiais, siekiais, džiaugsmais ir sprendžiamais sunkumais, požiūriais, vertybėmis. Kiekvienas jų savaip ir savitus kėlė klausimus, ieškojo atsakymų.

Klinikinės psichologijos kvalifikaciją įgijau Vilniaus universitete 2006 m., vėliau studijavau Vilniaus universitete doktorantūros studijose. 2014 – 2016 m. dirbau Vilniaus universiteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros asistente, skaičiau paskaitas bei vedžiau seminarus medicinos studentams bei gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Šiuo metu siekiu psichoanalitinės psichoterapijos kvalifikacijos podiplominėse studijose Vilniaus universitete, privačiai konsultuoju suaugusius.

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

padeda aiškintis praktikas susijusias su būties prasmės, vertybių ar laimės suvokimu, asmens vidine harmonija ir teigiamu santykiu su pasauliu.

padeda aiškintis gyvenimo tikslą ir prasmę, susijusią su “savo kelio” ieškojimu, susidūrus su egzistenciniu nerimu, baime ir beprasmiškumu.

supažindina su naudojamomis gydymo technikomis ir padeda įveikti baimę, nerimą, paniką susijusią su konkrečiomis fobijomis (pav. aukščio ar viešo kalbėjimo baimė, klaustrofobija ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl atsirandančių pokyčių nuotaikoje, emocijose, santykiuose, karjeroje, kurie atsiranda sužinojus diagnozę ar sergant; gyvenimo būdo ir medikamentų/ procedūrų naudojimo suderinimas;  kurie atsiranda sužinojus diagnozę ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja šeimas ir moteris nėštumo metu ar po gimdymo, pogimdyminės depresijos, persileidimo ir kt. klausimais.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

konsultuoja dėl atsirandančio nerimo, streso, savikritikos ar atidėliojimo kylančio dėl per didelių išsikeltų sau lūkesčių ir neigiamo lyginimo savęs su kitais.

konsultuoja dėl pasireiškiančio staigaus pykčio ir pasipiktinimo protrūkių asmeniniame ir darbo aplinkoje; padeda ugdyti pykčio valdymą ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja fizinio, seksualinio emocinio, psichologinio ir finansinio smurto/prievartos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

padeda tėvams kurti ir įgyvendinti strategijas, padedančias įveikti stresą ir spręsti iššūkius, kylančius dėl vaikų auginimo, vystymosi, adaptacijos, jų palaikymo ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Asmenybės psichologija
Klinikinė psichologija
Šeimos psichologija
Sveikatos psichologija
Psichoanalitinė psichoterapija

Epsichologija-logo

Prenumeruokite naujienlaiškį.