Lina Kazlauskienė

Psichologė | Psichoterapeutė

Savo darbe aš siekiu: kurti atvirą ir nuoširdų santykį tiek su savimi, tiek su kitu žmogumi, priimti save ir kitą žmogų nesmerkiant, neteisiant ir nesistengiant pakeisti, priimti savo ir kito žmogaus netobulumą ir abiem leisti klysti, gerbti kitokį požiūrį, gyvenimo būdą, vertybes, būti smalsia: klausti ir tikslintis, iš tiesų klausytis ir išgirsti, dalintis pastebėjimais, jausmais, parodyti dėmesį, būti šalia kenčiančio ir jį palaikyti.

Apie mane

Studijuoti psichologiją nusprendžiau vedama intuicijos ir smalsumo. Man buvo įdomu pažinti žmogų, jo jausmus, mintis, norėjosi suprasti, kas lemia žmogaus elgseną, sprendimus. Mėgau stebėti, apmąstyti.

Studijuoti pasirinktą specialybę įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą. Labiausiai sužavėjo klinikinės psichologijos, psichologinio konsultavimo, psichiatrijos ir asmenybės teorijų paskaitos. Keturi studijų metai prabėgo greitai. Po bakalauro pradėjau dirbti visuomenės sveikatos srityje, vesdavau diskusijų grupes moksleiviams, buvau atsakinga už visuomenės švietimą psichikos sveikatos stiprinimo klausimais. Dirbau komandoje su kitais visuomenės sveikatos specialistais, teko organizuoti ne vieną renginį visuomenei ar atskiroms jos grupėms. Prižiūrint supervizoriui, nedrąsiai pradėjau ir individualaus konsultavimo praktiką.

Vėliau įstojau į magistrantūrą, aktyviai domėjausi suicidologija ir tyrinėjau psichosocialinius veiksnius, turėjusius įtakos savižudybių skaičiaus kitimui. Pajutau, kad darbas visuomenės sveikatos srityje manęs nebetenkina, ėmiau svajoti apie klinikinę praktiką ir neužilgo įsidarbinau KMUK Psichiatrijos klinikoje. Darbas nepasirodė lengvas, bet buvo labai įdomus. Teko konsultuoti, atlikti psichologinius vertinimus pacientams, turintiems įvairių psichikos sutrikimų, įvairialypę patologiją. Kadangi buvau dar labai jauna specialistė, labai greitai pajutau, kad trūksta žinių ir patirties.

Dėkinga jaučiuosi kolegoms, kurie mokė, dalinosi, padėjo augti kaip profesionalui. Be to, teko baigti ir ne vienus kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvauti mokslinėse konferencijose, supervizuotis. Visgi, lemtingu posūkiu savo profesiniame darbe laikau studijas Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute (HEPI). Čia mokydamasi keletą metų, atradau ir išgryninau, kas iš tiesų man svarbu tiek kaip žmogui, tiek kaip specialistui.

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl mąstymo, jautimo ar elgesio pasikartojimo, kuris skiriasi nuo kultūroje priimtų normų ir yra susijęs su asmeninio ir socialinio funkcionavimo sunkumais (pav. narcisizmas, antisocialumas, ekscentriškumas, ribinis asmenybės sutrikimas) ir pan.

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

padeda aiškintis gyvenimo tikslą ir prasmę, susijusią su “savo kelio” ieškojimu, susidūrus su egzistenciniu nerimu, baime ir beprasmiškumu.

supažindina su naudojamomis gydymo technikomis ir padeda įveikti baimę, nerimą, paniką susijusią su konkrečiomis fobijomis (pav. aukščio ar viešo kalbėjimo baimė, klaustrofobija ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl atsirandančių pokyčių nuotaikoje, emocijose, santykiuose, karjeroje, kurie atsiranda sužinojus diagnozę ar sergant; gyvenimo būdo ir medikamentų/ procedūrų naudojimo suderinimas;  kurie atsiranda sužinojus diagnozę ir pan.

padeda susitvarkyti su mintimis, jausmais ir elgesiu, kurie kyla dėl lėtinio skausmo; sudaromas individualus elgsenos planas, kuris gali apimti relaksacijos technikas, senų įsitikinimų apie skausmą  ar gyvenimo būdo keitimą, siekiant geriau susidoroti su skausmu ir pan.

padeda ieškoti būdų, kaip pagerinti miego įpročius, išmokstant atsipalaidavimo, stresorių valdymo, nerimos mažinimo metodų; padeda sukurti sveiką miego higieną ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

padeda sumažinti nepageidaujamas, įkyrias mintis, vaizdinius ar impulsus, palaipsniu ugdant komfortą ir pasitikėjimą savimi, susiduriant su sunkiomis baimėmis, mintimis ir emocijomis.

konsultuoja dėl atsirandančio nerimo, streso, savikritikos ar atidėliojimo kylančio dėl per didelių išsikeltų sau lūkesčių ir neigiamo lyginimo savęs su kitais.

konsultuoja dėl įvykusių pavojingų ar bauginančių įvykių (nelaimingi atsitikimai; fizinis, emocinis, seksualinis smurtas; patyčios; stichinės nelaimės ir kt.), ir pasireiškiančių sutrikimo požymių; padeda atsitraukti nuo minčių apie traumavusį įvykį bei įveikti pasireiškiančius sutrikimo požymius ir pan.

konsultuoja dėl alkoholio, narkotikų bei kitų priklausomybių poveikio fizinei ir emocinei sveikatai; padeda sumažinti nepageidaujamą elgesį (pav. lošimas, apsipirkimas ir kt.) bei su priklausomybių nutraukimo keliamais iššūkiais (pav. emocinis diskomfortas, psichologinė ar fizinė kančia ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl pasireiškiančio staigaus pykčio ir pasipiktinimo protrūkių asmeniniame ir darbo aplinkoje; padeda ugdyti pykčio valdymą ir pan.

konsultuoja dėl savo kūno žalojimo (pav. pjaustymo, deginimo, braižymo, mušimo ir kt.); padeda identifikuoti ir tvarkyti žalojimą sukeliančias priežastis ir ugdyti emocijų bei kančios valdymo įgūdžius ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja asmenis, kurie susiduria su mintimis apie savižudybę dėl įvairių priežasčių (pav. nesėkmingi asmeniniai santykiai, sielvartas, medicininė liga ir kt.); padeda išsiaiškinti pagrindines priežastis, kurios sukelia elgesį/mintis apie savižudybę ir paruošti gydymo planą. Taip pat, konsultuoja ir savižudžių šeimos narius.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

konsultuoja dėl valgymo sutrikimų, tokių kaip: anoreksija, bulimija, persivalgymas, kūno įvaizdžio vertinimas ir kt.; padeda kontroliuoti nesveikus valgymo įpročius, įsitikinimus bei elgesį ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Asmenybės psichologija
Egzistencinė terapija
Klinikinė psichologija
Sveikatos psichologija

Epsichologija-logo

Prenumeruokite naujienlaiškį.