Regina Milašauskienė

Psichoterapeutė | IP analitikė | Gydytoja neurologė

Jausmai ar protas? Gyvenimas “čia ir dabar”. Kas yra savastis, ribos, gyvenimo stilius, menkavertiškumo jausmas?…Tai klausimai, kurie jaudino, kvietė ieškoti atsakymų, leistis į ilgas studijas bei asmeninę terapiją. Man, manau, pavyko. Kuo toliau, tuo man svarbiau gyventi būtent savo, o ne kitų gyvenimą. Džiaugtis šeima, gamta, menu, pastebėti daugybę mažų kasdienių dalykų.

Susitikimuose su klientais – padėti ieškoti jų atsakymų. Konfidencialiai, su pagarba ir supratimu. Kartais susitinkant tik keletą kartų, kad bandytume krizinėje situacijoje rasti sprendimą, kartais tiesiog išbūti. O dar dažniau klientų sesijos – tai jų kelionė atgal, intymus susitikimas su savimi, savo tėvų istorija, jausmų atpažinimas, sapnai, pasikapstymas savo pasąmonėje, ieškant atsakymų; suvokimas, kas yra prisirišimas ar priklausomybė. Kodėl pasirenkame gyvenimą, kuris netenkina.

Kiekvienas mes esame su savo jausmais, vertybėmis, savo unikalia istorija. Psichoterapeutas bando padėti pažinti save, susikurti saugumą, stabilumą. Kartais - įveikti ligą ar išmokti gyventi su ja. Suprasti savo istoriją, priimti ją ir judėti pirmyn.

Apie mane

Psichologija domėjausi dar besimokydama VU Medicinos fakultete. Skaičiau tuomet sunkiai prieinamą literatūrą rusų kalba, susipažinau su K.G.Jungu, Z.Froidu, D.Vinikotu, V.Frankliu, E.Fromu. Po studijų dirbau neurologe, domėjimosi kryptys buvo įvairios, bet labiausiai domino psichosomatika, panikos atakos, nerimas.

Laisvalaikiu skaičiau garsaus Amerikos psichoterapeuto I. Jalomo knygas ir svajojau būti psichoterapeute.
Psichoterapijos studijas pradėti pavyko užaugus vaikams bei patyrus tėvų ir sesers netektis. Rinkausi Individualiąją psichologiją, Individualiosios psichologijos institute Vilniuje. Mums teko unikali galimybė klausytis Alfredo Adlerio instituto Miunchene dėstytojų paskaitų. Patirti jų labai žmogišką santykį su pacientu, suprasti, kas yra buvimas paciento pusėje. Studijuodama supratau, kad galvos smegenų defektai po insultų, galvos traumų ar auglių operacijų reikalauja kitaip pažvelgti į šių ligonių psichologines problemas, taikyti labai individualų darbą. Gilinausi ir į daugybę kitų temų: tarpasmeninius santykius, fobijas, nerimą, priklausomybes, psichikos ligas ir kt. Daug palaikymo ir padrąsinimo gavau iš vokiečių psichoanalitikių, ypač Dorotėjos Kollman. Sulaukiau patikinimo, kad studijos ir tapsmas psichoterapeute brandesniame amžiuje yra privalumas. Nes svarbi gyvenimiška terapeuto patirtis bei didžiulė patirtis, bendraujant su pacientais dirbant neurologe.

Esu laiminga, kai pavyksta užmegzti gerą ryšį su pacientu,o ypač tada, kai su pacientu nusprendžiame, jog terapijos tikslai pasiekti. Labai džiaugiuosi galėdama tobulėti ir Individualiosios psichologijos intituto bei Adlerio IP psichoterapijos ir analizės asociacijos simpoziumuose bei intervizijose.

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

padeda aiškintis praktikas susijusias su būties prasmės, vertybių ar laimės suvokimu, asmens vidine harmonija ir teigiamu santykiu su pasauliu.

padeda aiškintis gyvenimo tikslą ir prasmę, susijusią su “savo kelio” ieškojimu, susidūrus su egzistenciniu nerimu, baime ir beprasmiškumu.

supažindina su naudojamomis gydymo technikomis ir padeda įveikti baimę, nerimą, paniką susijusią su konkrečiomis fobijomis (pav. aukščio ar viešo kalbėjimo baimė, klaustrofobija ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl atsirandančių pokyčių nuotaikoje, emocijose, santykiuose, karjeroje, kurie atsiranda sužinojus diagnozę ar sergant; gyvenimo būdo ir medikamentų/ procedūrų naudojimo suderinimas;  kurie atsiranda sužinojus diagnozę ir pan.

padeda susitvarkyti su mintimis, jausmais ir elgesiu, kurie kyla dėl lėtinio skausmo; sudaromas individualus elgsenos planas, kuris gali apimti relaksacijos technikas, senų įsitikinimų apie skausmą  ar gyvenimo būdo keitimą, siekiant geriau susidoroti su skausmu ir pan.

konsultuoja dėl prevencinių ir įveikimo strategijų/ technikų kūrimo, siekiant stabilizuoti ekstremalius svyravimus tarp pakilios (manija/ hipomanija) ir irzlios (depresija) nuotaikos ir pan.

padeda ieškoti būdų, kaip pagerinti miego įpročius, išmokstant atsipalaidavimo, stresorių valdymo, nerimos mažinimo metodų; padeda sukurti sveiką miego higieną ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja šeimas ir moteris nėštumo metu ar po gimdymo, pogimdyminės depresijos, persileidimo ir kt. klausimais.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

konsultuoja šeimas ir moteris nėštumo metu ar po gimdymo, pogimdyminės depresijos, persileidimo ir kt. klausimais.

padeda susidoroti su emocijomis, jausmais atsirandančiais dėl vaisingumo problemų.

padeda sumažinti nepageidaujamas, įkyrias mintis, vaizdinius ar impulsus, palaipsniu ugdant komfortą ir pasitikėjimą savimi, susiduriant su sunkiomis baimėmis, mintimis ir emocijomis.

konsultuoja dėl atsirandančio nerimo, streso, savikritikos ar atidėliojimo kylančio dėl per didelių išsikeltų sau lūkesčių ir neigiamo lyginimo savęs su kitais.

konsultuoja dėl įvykusių pavojingų ar bauginančių įvykių (nelaimingi atsitikimai; fizinis, emocinis, seksualinis smurtas; patyčios; stichinės nelaimės ir kt.), ir pasireiškiančių sutrikimo požymių; padeda atsitraukti nuo minčių apie traumavusį įvykį bei įveikti pasireiškiančius sutrikimo požymius ir pan.

konsultuoja dėl alkoholio, narkotikų bei kitų priklausomybių poveikio fizinei ir emocinei sveikatai; padeda sumažinti nepageidaujamą elgesį (pav. lošimas, apsipirkimas ir kt.) bei su priklausomybių nutraukimo keliamais iššūkiais (pav. emocinis diskomfortas, psichologinė ar fizinė kančia ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl pasireiškiančio staigaus pykčio ir pasipiktinimo protrūkių asmeniniame ir darbo aplinkoje; padeda ugdyti pykčio valdymą ir pan.

konsultuoja asmenis ir jų artimuosius diskriminacijos, priespaudos, romantinės - seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ir kitomis temomis; teikia palaikymą tranzicijos metu; padeda su tarpasmeniniais santykiais, šeimos bei kultūriniais iššūkiais ir pan.

konsultuoja dėl savo kūno žalojimo (pav. pjaustymo, deginimo, braižymo, mušimo ir kt.); padeda identifikuoti ir tvarkyti žalojimą sukeliančias priežastis ir ugdyti emocijų bei kančios valdymo įgūdžius ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja asmenis, kurie susiduria su mintimis apie savižudybę dėl įvairių priežasčių (pav. nesėkmingi asmeniniai santykiai, sielvartas, medicininė liga ir kt.); padeda išsiaiškinti pagrindines priežastis, kurios sukelia elgesį/mintis apie savižudybę ir paruošti gydymo planą. Taip pat, konsultuoja ir savižudžių šeimos narius.

padeda seksualinės prievartos ir išpuolius išgyvenusiems asmenims, saugumu, geros savijautos ir sveikatos klausimais ir pan.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja fizinio, seksualinio emocinio, psichologinio ir finansinio smurto/prievartos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Adlerio individualioji psichoterapija
Psichoanalizė

Išsilavinimas ir patirtis:

  • Psichodinaminės psichoterapijos studijos
    Individualiosios psichologijos institute (Vilnius), bendradarbiaujant su Alfredo Adlerio institutu (Miunchenas, Vokietija) | 2005 - 2014
  • Gydytoja neurologė
    VU, Medicinos fakultetas | 1978m.

Kvalifikacijos kėlimo kursai ir seminarai:

Epsichologija-logo

Prenumeruokite naujienlaiškį.