Elena Sokolovskaitė

Psichologė

"Kartais jaučiuosi kaip gidas, vedžiojantis kitus po jų pačių namų kambarius. Kokia dovana matyti, kaip jie atidaro duris į kambarius, kuriuose niekada nesilankė, ir atrasti neatidarytus jų namo galus, kuriuose esama gražių ir kūrybingų tapatybės dalių."
- Irvin D. Yalom

Apie mane

Psichologo praktika užsiimu jau daugiau nei 12 metų. Nuo 2007 m. kaip mokyklos psichologė dirbau įvairiose ugdymo įstaigose. Dirbdama mokyklose, darželiuose vedžiau teminės paskaitas mokyklos pedagoginiam personalui ir mokinių tėvams, individualiai konsultavau mokytojus, mokinius bei jų tėvus, vedžiau psichologijos pamokos 11-12 klasių mokiniams, atlikau tyrimus, vykdžiau prevencines programas, konsultavau karjeros pasirinkimo klausimais, bei vedžiau ugdymo karjerai užsiėmimus. Taip pat vadovavau Vaiko gerovės komisijai ir vykdžiau atvejo vadybos procesus. Nuo 2016 m. dirbu vyresn. psichologe su šeimomis patiriančiomis socialinę riziką. Konsultuoju asmenis priklausomus nuo alkoholio, priklausomų asmenų šeimos narius, fizinį ir/ar emocinį smurtą artimoje aplinkoje patiriančius asmenis, tėvus pozityvios tėvystės klausimais. Vedu Efektyvios tėvystės įgūdžių grupes tėvams, savipagalbos grupes smurtą artimoje aplinkoje patiriančiom moterim. Vedu socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus.

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

supažindina su naudojamomis gydymo technikomis ir padeda įveikti baimę, nerimą, paniką susijusią su konkrečiomis fobijomis (pav. aukščio ar viešo kalbėjimo baimė, klaustrofobija ir kt.) ir pan.

konsultuoja asmeninio ir profesinio augimo srityje, asmeninio gyvenimo ir karjeros suderinamumo klausimais; padeda išsiaiškinti tikslus, vertybes, asmenines savybes, stiprybes, gebėjimus ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

Individualios konsultacijos ir mokymų grupės tėvams/globėjams, kurių tikslas - suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, efektyvius būdus saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus bei juos valdyti sudėtingose situacijose, naudoti metodus užkertančius kelią netinkamam vaikų elgesiui. Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo grupės tėvams vedamos pagal Paramos vaikams centro sukurtą programą.

konsultuoja dėl alkoholio, narkotikų bei kitų priklausomybių poveikio fizinei ir emocinei sveikatai; padeda sumažinti nepageidaujamą elgesį (pav. lošimas, apsipirkimas ir kt.) bei su priklausomybių nutraukimo keliamais iššūkiais (pav. emocinis diskomfortas, psichologinė ar fizinė kančia ir kt.) ir pan.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja fizinio, seksualinio emocinio, psichologinio ir finansinio smurto/prievartos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Asmenybės psichologija
Šeimos psichologija
Kriminalinė psichologija
Teismo psichologija

Epsichologija-logo

Prenumeruokite naujienlaiškį.