Vilma Stundžienė

Psichologė

Pats gražiausias ir jautriausias dalykas šiame pasaulyje yra žmogus su savo jausmais, patyrimais ir išgyvenimais, kurie atsiskleidžia santykyje su tuo, kas vyksta aplink. Man tai pasireiškia per meno kūrinį, muziką, knygą, kino juostą, atrandu save būdama tyloje, gamtoje ir vienatvėje, kuriu save ir tampu savimi būdami tarp kitų žmonių.

Manau, kad žmonių tarpusavio ryšiai – svarbiausias, o kartu ir sudėtingiausias patyrimas, tuo dar labiau traukiantis pažinti gelmes. Šiame tarpusavio pažinime labiausiai vertinu pasitikėjimą, supratimą, atjautą ir geranoriškumą. Nuoširdžiai, siunčiu tai ir Jums!

Apie mane

Mane visada domino, kas slypi giliau už ištarto žodžio, išreikšto jausmo ar poelgio, kas vyksta žmogaus vidiniame pasaulyje, kada žmogus jaučiasi laimingas, o kodėl kartais kenčia. Psichologijos studijos atvėrė neišsenkančią pažinimo versmę, ir pažinimas tęsiasi iki šiol.
Kiekvienas susitikimas su žmogumi – tai nauja patirtis, pažinimas unikalaus pasaulio, kuriame glūdi visi jo atsakymai ir galimybės. Tik kartais nutinka, kad pačiam vienam rasti atsakymus per sunku, nepavyksta, tuomet kviečiu mėginti kartu.

Tikiu tuo, kad savaime nėra nei gerų, nei blogų dalykų, tik mūsų galvojimas paverčia juos tokiais. Taip pat, tikiu, kad kiekvienas sunkumas – tai nauja galimybė, tereikia pamėginti kitaip.

Savo darbe remiuosi Kognityvinės elgesio terapijos principais, nes ji grindžiama šia koncepcija ir leidžia suprasti, kaip mūsų mintys, vertinimai, interpretacijos veikia realybės suvokimą, padeda atpažinti neadaptyvias minčių ir elgesio schemas, įsijungiančias susidūrus su sunkumais, ir suteikia instrumentų, įgalinančių kurti naujas patirtis ir stiprinti tikėjimą savimi.

Darbo ir asmeninė patirtis parodė, kad šalia to, labai svarbu ugdytis psichologinį atsparumą, dėmesingumą ir sąmoningumą, siekiant išvengti įprastų, automatinių impulsyvių reakcijų „karštose“, sudėtingose situacijose. Todėl šiuo metu gilinuosi, remiuosi ir taikau Įsisąmoninimu (angl. Mindfulness) grįstos kognityvinės elgesio terapijos praktikas, įgalinančias žmogų stabtelti, susivokti ir pasirinkti. Jei negalime pasirinkti įvykių, situacijos, aplinkybių, kitų žmonių, mes visada galime rinktis, kaip į tai reaguoti.

Atsisakydami vertinimo, noro, kad būtų kitaip, atrandame naują santykį su visomis savo patirtimis, tampame pajėgūs išbūti diskomfortą, galime sumažinti patiriamą stresą, nerimą, liūdesį, mažiau vengti ir labiau išmintingai apsispręsti, kurti brandžius tarpusavio santykius, užsiimti prasminga veikla, atsiverti pilnatvei.

Tikiu, kad didžiausi pokyčiai vyksta mūsų viduje, kviečiu pažinti save ir atrasti galimybes keistis, augti, stiprėti. Linkiu atvira širdimi išjaust visas gyvenimo spalvas

Konsultavimo / terapijos sritys:

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

padeda ugdyti dėmesio, įsiminimo bei susitelkimo į esamą momentą (į savo jausmus, mintis, elgesį ir aplinką) įgūdžius; konsultuoja dėl kvėpavimo, vizualizacijų ir meditacijos priemonių naudojimo ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Kognityvinė elgesio terapija
Dėmesingu įsisąmoninimu grįsta kognityvinė terapija

Išsilavinimas ir patirtis:

Straipsnių ir mokslinių darbų publikacijos:

itampa-stresas-nerimas

Kaip įveikti psichologinę įtampą?

Žmogaus mintys, jausmai ir elgesys yra glaudžiai susiję, taigi, nuolatinis minčių srautas, kylantis apdorojant visą žmogaus patyrimą, priimamą informaciją...

nepasitikejimas savimi

Apie nepasitikėjimą savimi

Kai nebepriklausysite nuo aplinkinių nuomonės, jausitės vertingu, mylėsite save ir spinduliuosite vidiniu džiaugsmu, kiti tikrai tai pastebės ir vertins jus teigiamai.