Indrė Kazlauskaitė Nefė

Psichologė | Kandidatė į psichoterapeutus

Niekada nesigailėjau pasirinkusi psichologės kelią. Savo darbe su dideliu susidomėjimu ir noru ieškau atsakymų apie save bei kitus. Todėl psichologinėse konsultacijose savo turimomis žiniomis ir patirtimi, noriu padėti Jums jaustis geriau ir rasti atsakymus į neraminančius klausimus.

Apie mane

Esu įgijusi psichologijos bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį, tęsiu Geštalt psichoterapijos studijas. Mokymasis yra mano motyvacija judėti į priekį, todėl nuolat gilinu savo žinias psichologinio konsultavimo srityje, dalyvauju konferencijose, mokymuose bei seminaruose. Padedu kitiems sužinoti daugiau apie vaikų auklėjimą, tarpusavio santykius, emocinę savijautą nuolat publikuodama savo psichologinius straipsnius žiniasklaidoje ir internetiniuose portaluose. Konsultuodama remiuosi Geštalt terapijos principais. Dabartinis gyvenimo ritmas taip retai leidžia mums bent trumpam sustoti, išgirsti save, pabūti "čia ir dabar". Todėl psichologinė konsultacija yra ta vieta, kurioje padedu klientui įsiklausyti į savo emocijas, poreikius ir išspręsti ilgai besitęsiančias santykių problemas su jam svarbiais žmonėmis.

Konsultavimo / terapijos sritys:

konsultuoja dėl adaptacijos mokymosi įstaigoje; asmeninio ir akademinio gyvenimo būdo suderinamumo; mokymosi proceso atidėliojimo, vengimo mokytis ar norimo rezultato nepasiekimo ir pan.

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl nesugebėjimo išlaikyti dėmesį; impulsyvumo, išsiblaškymo, užmaršumo, hiperaktyvumo ar emocijų protrūkių ir pan.

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl mąstymo, jautimo ar elgesio pasikartojimo, kuris skiriasi nuo kultūroje priimtų normų ir yra susijęs su asmeninio ir socialinio funkcionavimo sunkumais (pav. narcisizmas, antisocialumas, ekscentriškumas, ribinis asmenybės sutrikimas) ir pan.

padeda suprasti sutrikimą ir konsultuoja dėl bent kelias savaites jaučiamos liūdnos ir dirglios nuotaikos bei energijos ir motyvacijos stokos; interesų susiaurėjimo ar patinkančios veiklos nebedžiuginimo; negalėjimo susikaupti bei priimti sprendimus; nemigos ar didelio poreikio miegoti; greitų kūno svorio pokyčių ir pan.

padeda aiškintis gyvenimo tikslą ir prasmę, susijusią su “savo kelio” ieškojimu, susidūrus su egzistenciniu nerimu, baime ir beprasmiškumu.

supažindina su naudojamomis gydymo technikomis ir padeda įveikti baimę, nerimą, paniką susijusią su konkrečiomis fobijomis (pav. aukščio ar viešo kalbėjimo baimė, klaustrofobija ir kt.) ir pan.

padeda ugdyti dėmesio, įsiminimo bei susitelkimo į esamą momentą (į savo jausmus, mintis, elgesį ir aplinką) įgūdžius; konsultuoja dėl kvėpavimo, vizualizacijų ir meditacijos priemonių naudojimo ir pan.

konsultuoja asmeninio ir profesinio augimo srityje, asmeninio gyvenimo ir karjeros suderinamumo klausimais; padeda išsiaiškinti tikslus, vertybes, asmenines savybes, stiprybes, gebėjimus ir pan.

konsultuoja dėl: per didelio nerimo, nervingumo ar streso; jaučiamo diskomforto socialinėje aplinkoje (socialinis nerimas) ar staigių ir stiprių panikos atakų (panikos sutrikimas) ir pan.

konsultuoja netekties ir gedėjimo klausimais ir padeda emociškai pasiruošti numatytai/ įvykusiai artimojo netekčiai.

padeda susidoroti su emocijomis, jausmais atsirandančiais dėl vaisingumo problemų.

konsultuoja dėl atsirandančio nerimo, streso, savikritikos ar atidėliojimo kylančio dėl per didelių išsikeltų sau lūkesčių ir neigiamo lyginimo savęs su kitais.

konsultuoja dėl įvykusių pavojingų ar bauginančių įvykių (nelaimingi atsitikimai; fizinis, emocinis, seksualinis smurtas; patyčios; stichinės nelaimės ir kt.), ir pasireiškiančių sutrikimo požymių; padeda atsitraukti nuo minčių apie traumavusį įvykį bei įveikti pasireiškiančius sutrikimo požymius ir pan.

konsultuoja dėl alkoholio, narkotikų bei kitų priklausomybių poveikio fizinei ir emocinei sveikatai; padeda sumažinti nepageidaujamą elgesį (pav. lošimas, apsipirkimas ir kt.) bei su priklausomybių nutraukimo keliamais iššūkiais (pav. emocinis diskomfortas, psichologinė ar fizinė kančia ir kt.) ir pan.

konsultuoja dėl pasireiškiančio staigaus pykčio ir pasipiktinimo protrūkių asmeniniame ir darbo aplinkoje; padeda ugdyti pykčio valdymą ir pan.

konsultuoja asmenis ir jų artimuosius diskriminacijos, priespaudos, romantinės - seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ir kitomis temomis; teikia palaikymą tranzicijos metu; padeda su tarpasmeniniais santykiais, šeimos bei kultūriniais iššūkiais ir pan.

konsultuoja dėl savo kūno žalojimo (pav. pjaustymo, deginimo, braižymo, mušimo ir kt.); padeda identifikuoti ir tvarkyti žalojimą sukeliančias priežastis ir ugdyti emocijų bei kančios valdymo įgūdžius ir pan.

konsultuoja aukštos ir žemos savivertės klausimais; žemos savivertės asmenims padeda ugdyti pasitikėjimą savimi, didinti savęs vertinimą bei mažinti savikritiką ir pan.

konsultuoja asmenis, kurie susiduria su mintimis apie savižudybę dėl įvairių priežasčių (pav. nesėkmingi asmeniniai santykiai, sielvartas, medicininė liga ir kt.); padeda išsiaiškinti pagrindines priežastis, kurios sukelia elgesį/mintis apie savižudybę ir paruošti gydymo planą. Taip pat, konsultuoja ir savižudžių šeimos narius.

konsultuoja klausimais, susijusiais su skyrybomis ir atsiskyrimu; įskaitant neištikimybės, išnaudojimo ar vaikų dalybos klausimais ir pan.

konsultuoja dėl nesveikų streso valdymo būdų (rūkymas, gėrimas, lošimas ir kt.) bei padeda stiprinti sveikus įgūdžius/įpročius valdant bei įveikiant stresą ir pan.

padeda išsiaiškinti norus ir poreikius santykiuose su draugais, šeima, partneriu, kolegomis bei spręsti problemas ir stiprinti pasitenkinimą, bendravimą ir pan.

padeda tėvams kurti ir įgyvendinti strategijas, padedančias įveikti stresą ir spręsti iššūkius, kylančius dėl vaikų auginimo, vystymosi, adaptacijos, jų palaikymo ir pan.

Profesinės veiklos sritys:

Asmenybės psichologija Egzistencinė terapija Eklektinė psichoterapija Geštalt psichoterapija Humanistinė psichoterapija Klinikinė psichologija

Kognityvinė (pažinimo) psichologija Neuropsichologija Organizacinė ir darbo psichologija Pedagoginė psichologija Psichofiziologija Psichologijos istorija

Raidos psichologija Socialinė psichologija Sveikatos psichologija Šeimos psichologija

Straipsnių ir mokslinių darbų publikacijos:

  • Vaikystėje patirtų tėvų skyrybų sąsajos su paauglių mokymosi pasiekimais ir santykiais su bendraamžiais
    Kazlauskaitė I., Magistro baigiamasis darbas, 1-55psl. | 2013m.
  • Vyresnių klasių mokinių kūrybiškumo bei kūrybinių užsiėmimų lankymo sąsajos su akademiniais pasiekimais
    Kazlauskaitė I., Bakalauro baigiamasis darbas, 1-40psl. | 2011m.
  • Tėvų skyrybos: vaiko perspektyva, arba kaip padėti prisitaikyti

    http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-15-indre-kazlauskaite/112676

Pasirinkimas

Kaip teisingai pasirinkti?

Su įvairių pasirinkimų apkrova padeda susidoroti: jų konkretizavimas ir kategorizavimas bei pasirinkimo reikšmingumo įsivertinimas. Taip pat, kriterijų nusistatymas…

intelektas-gabus-vaikas

Gabus vaikas iššūkis ugdytojams?

Mokykloje gabus vaikas pirmiausiai pralenkia savo bendraamžius atlikdamas pateiktas užduotis, įgyvendindamas reikalavimus pagal savo amžių. Gabų vaiką iš kitų ga…

gabus-vaikas

Kodėl mūsų mažieji bijo? (I dalis)

Psichologai nustatė, jog vaikas išmoksta baimės trimis būdais: sąlygojimu (susiejęs nusideginimą karštu vandeniu su vandens baime), modeliavimu (stebėdamas savo bendraamžio išgąstį...